Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborná učebna fyziky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2022 10.06.2022 12:00
Rozšíření rekreačních ploch - Víceúčelové hřiště
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 00:00
Ul. Průmyslová 2. etapa, část 5.
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2022 06.05.2022 10:00
„Projektová dokumentace – Rekreační plocha a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou, SO 101 Pozemní komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 21.03.2022 10:00
Ulice Polní v Týně nad Vltavou
podlimitní Zadáno 10.03.2022 01.04.2022 10:00
Naučná stezka Velký Depot – stanoviště Na Šancích
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 16.03.2022 11:00
Opravy stropů ZŠ Vinařického - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 17.03.2022 10:00
BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY, Týn nad Vltavou, Malá Strana, ul. Vodňanská
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 07.03.2022 09:00
Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou 2. etapa, část 2 – vybudování části splaškové kanalizace včetně podmiňujících investic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 31.01.2022 09:00
Dokumentace pro provedení stavby - Centrum pro seniory v Týně nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2021 04.01.2022 10:00
Cvičná kuchyňka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 12.01.2022 12:00
Základová deska - sklad FK Olympie
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 08.12.2021 10:00
Pořízení digitální elektronické úřední desky
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.11.2021 09.12.2021 10:00
Dodávka technické myčky nádobí pro MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 24.11.2021 10:00
Workoutové hřiště Týn nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››