Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborná učebna fyziky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2022 10.06.2022 12:00
Rozšíření rekreačních ploch - Víceúčelové hřiště
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016