Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Páteřní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2024 13.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016