Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních kamer VIPRO pro strážníky Městské policie Týn nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 15.09.2022 10:00
Rekonstrukce vestibulu ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou
podlimitní Zadáno 26.08.2022 16.09.2022 10:00
Úprava školních záchodů v ZŠ Hlinecká
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 03.08.2022 10:00
Vodovod - Přední Kohout
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 11.07.2022 11:00
„Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 20.06.2022 10:00
Odborná učebna fyziky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 10.06.2022 12:00
Rozšíření rekreačních ploch - Víceúčelové hřiště
podlimitní Zadáno 18.05.2022 09.06.2022 10:00
Pořízení 25 ks PC včetně SW pro město Týn nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 29.04.2022 10:00
„Projektová dokumentace – Rekreační plocha a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou, SO 101 Pozemní komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 21.03.2022 10:00
Ulice Polní v Týně nad Vltavou
podlimitní Zadáno 10.03.2022 01.04.2022 10:00
Naučná stezka Velký Depot – stanoviště Na Šancích
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 16.03.2022 11:00
BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY, Týn nad Vltavou, Malá Strana, ul. Vodňanská
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 07.03.2022 09:00
Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou 2. etapa, část 2 – vybudování části splaškové kanalizace včetně podmiňujících investic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 31.01.2022 09:00
Dokumentace pro provedení stavby - Centrum pro seniory v Týně nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2021 04.01.2022 10:00
Cvičná kuchyňka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 12.01.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››