Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění komunikačního nástroje pro krizové řízení v ORP Týn nad Vltavou
Odesílatel Lucie Dudková
Organizace odesílatele Město Týn nad Vltavou [IČO: 00245585]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2020 09:36:27
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1. : Příloha č.1 byla opravena.
Dotaz č.2: Byla provedena oprava zadávacích podmínek.