Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění komunikačního nástroje pro krizové řízení v ORP Týn nad Vltavou
Odesílatel Lucie Dudková
Organizace odesílatele Město Týn nad Vltavou [IČO: 00245585]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2020 09:37:15
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1: Smyslem zadávacího řízení "Zajištění komunikačního nástroje pro krizové řízení v ORP Týn nad Vltavou" je najít službu rozesílek krizových sms s možnou nabídkovou nadstavbou přidružených služeb. Komunikační nástroj krizového řízení je zajišťován několika směrově. Krizové sms by měly sloužit jako jedna z vyrozumívacích služeb.
Dotaz č. 2: Komunikace pomocí SMS je přidružená služba. Jedna z několika na sobě závislých služeb vyrozumění obyvatelstva. Garance doručení není plně vyžadována.
Dotaz č. 3: Byla provedena změna v Příloze č.1 - Zadávací dokumentace.
Dotaz č.4: Byly narovnány zadávací podmínky dle paragrafu 6 zákona 134/2016 Sb.