Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění komunikačního nástroje pro krizové řízení v ORP Týn nad Vltavou
Odesílatel Lucie Dudková
Organizace odesílatele Město Týn nad Vltavou [IČO: 00245585]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2020 08:00:26
Předmět Výzva

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komunikačních technologií jako jsou SMS, cílené emaily, hlasové zprávy, zprávy v aplikaci či ankety
v možné kombinaci s vytvořenou infrastrukturou a to s možností cílení zpráv podle lokality jejich bydliště, pracoviště či preferencí odběru informací.
Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.


Přílohy
- Zadávací dokumentace - ZAJIŠTĚNÍ PODPORY KŔ.docx (41.95 KB)