Veřejná zakázka: Páteřní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 520
Systémové číslo: P24V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.05.2024
Nabídku podat do: 13.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Páteřní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní výměna vodohospodářských sítí a s tím spojená obnova krytu vozovky, včetně jejího odvodnění a instalace veřejného osvětlení. Stavba je projekčně rozdělena na 5 stavebních objektů:
SO 101 Komunikace (délka 162,7 m)
SO 301 Kanalizace splašková (DN 600 147,39 m, DN 800 1,16m, DN 160 19,95m)
SO 302 Kanalizace dešťová (DN 600 165,91m, DN 1000 50,15 m)
SO 303 Vodovod (řad PE 100 141,17 m, přípojky PE 100 19,2m)
SO 401 Veřejné osvětlení ( 5 světelných bodů, 126 m)

Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1– Projektová dokumentace a Příloze č. 2 – Výkaz výměr.

Druh veřejné zakázky: Stavební práce (§ 14 odst. 3 Zákona)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem
Obnova povrchu vozovky 45233223-8
Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic 45316110-9
Stavební práce pro elektrické vedení 45231400-9
Stavební práce při kladení potrubí 45231110-9
Instalace a montáž potrubních systémů 45231112-3

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Týn nad Vltavou
 • IČO: 00245585
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 2
  37501 Týn nad Vltavou

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tnv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky