Veřejná zakázka: Sanace a stabilizace skalního svahu, kanalizace a komunikace Na Skalkách, Týn nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 519
Systémové číslo: P24V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2024
Nabídku podat do: 15.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace a stabilizace skalního svahu, kanalizace a komunikace Na Skalkách, Týn nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace Na Skalkách v Týně nad Vltavou. Stavba je rozdělena na 3 samostatné objekty.
V rámci Objektu SO 01 bude provedena rekonstrukce místní komunikace nacházející se nad nestabilním skalním svahem, včetně kotveného železobetonového prahu na kterém bude umístěno ocelové zábradelní svodidlo.
V rámci Objektu SO 02 bude ze skalního svahu ručně provedeno odstranění náletových dřevin vč. kořenového systému. Dále budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie skalního svahu a pod svahem napadaná suť. Po hloubkovém vyčištění a sanaci spár a puklin budou provedeny vyzdívky a kotvení vysokopevnostních ocelových sítí.
V rámci objektu SO301 bude řešena pokládka řadu splaškové kanalizace a odvodnění tělesa vozovky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Týn nad Vltavou
 • IČO: 00245585
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 2
  37501 Týn nad Vltavou

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tnv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky