Veřejná zakázka: Modernizace ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, CZ.1.14/2.4.00/34.03249 - 3. fáze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 47
Systémové číslo: P15V00000044
Evidenční číslo ve VVZ: 510153
Počátek běhu lhůt: 24.04.2015
Nabídku podat do: 06.05.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, CZ.1.14/2.4.00/34.03249 - 3. fáze
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka a montáž vybavení učeben základní školy.
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku s ohledem na jejich povahu na části:
a) Rekonstrukce rozvodů plynu
b) Dodávka vybavení laboratoře chemie
c) Dodávka chemických pomůcek
d) Dodávka vybavení žákovských dílen

Zakázka malého rozsahu, je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle příručky poskytovatele dotace.
Součástí výzvy k podání nabídek je:
Příloha č. 1 Specifikace dodávky
Příloha č. 2 Projektová dokumentace – plynové rozvody
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 472 260 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
 • IČO: 60076909
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 285, 375 01 Týn nad Vltavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510153

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tnv.cz)
nebo v písemné formě na adresu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy