Veřejná zakázka: 1. Dodávka vybavení laboratoře chemie

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 34
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, CZ.1.14/2.4.00/34.03249 - 2.fáze

Název a popis předmětu

  • Název: 1. Dodávka vybavení laboratoře chemie

Stručný popis předmětu:
Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za stavební práce - rekonstrukci plynových rozvodů v učebně, provedené v rozsahu stavební projektové dokumentace (příloha č. 4), dodávku souboru movitých věcí č. 1 – laboratoř chemie, a souboru movitých věcí č. 2 – žákovské pomůcky pro laboratoř chemie (viz. Příloha č. 1 k zadávacímu řízení), včetně dopravy a instalace tak, aby učebna byla plně funkční a připravena k použití. Technický dozor stavby zabezpečuje zadavatel.
Záruka na celek činí minimálně 36 měsíců ode dne předání a záručního i pozáručního servisu na místě.


Předpokládaná hodnota

  • 352 945 Kč bez DPH

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků