Veřejná zakázka: Modernizace ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, CZ.1.14/2.4.00/34.03249 - 2.fáze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P15V00000030
Evidenční číslo zadavatele: 7552010010153
Evidenční číslo ve VVZ: 510153
Počátek běhu lhůt: 27.03.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, CZ.1.14/2.4.00/34.03249 - 2.fáze
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka a montáž vybavení učeben základní školy.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku s ohledem na jejich povahu na části:
1. Dodávka vybavení laboratoře chemie
2. Dodávka vybavení žákovských dílen
3. Dodávka odborného žákovského pracoviště pro vyhodnocování pokusů

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Nabídku Zadavatel požaduje podat
v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje EZAK dostupného na https://zakazky.tnv.cz/ nebo
v podobě písemné na jeho adresu.

Zakázka malého rozsahu (dodávka), je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle příručky poskytovatele dotace.
Součástí výzvy k podání nabídek je:
Příloha č. 1 Specifikace souborů movitých věcí č. 1 až č. 8,
Příloha č. 2 Specifikace odborného žákovského pracoviště pro vyhodnocování pokusů
Příloha č. 3 Plán odloučeného speciálního pracoviště pro chemickou laboratoř a dílny
Příloha č. 4 Projektová dokumentace – plynové rozvody
Příloha č. 5 Krycí list nabídky
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 495 142 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
 • IČO: 60076909
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 285, 375 01 Týn nad Vltavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510153

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tnv.cz)
nebo v písemné podobě na adresu zadavatele.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy